ENEBOLIG HOP 

Fasade øst og vest.JPG

 
 
 
 

Areal 425m2 Oppstart des 2018

Tomten er liten, langstrakt og smal og ligger i en helling inneklemt mellom veg og etablert boligområde. Dette er utslagsgivende både for plassering og utforming av boligen.

En ønsket å forme en bolig med en moderne form samtidig som den ble en naturlig del av en variert eldre trebebyggelse. Da solen forsvinner i de mørkeste vintermånedene var det viktig å få et uteareal i høyden der en kan nytte solen litt ekstra vår og høst.

Den smale langstrakte bygningsformen med ulike taknivå går langsetter høydedraget nord– sør og en får da en mer skånsom terrengtilpasning der både under- og hovedetasje får direkte utgang til terreng. Ved å gi bygget to ulike takflater bryter en opp bygningen slik at boligen blir mindre ruvende.

Inkedhop+snitt_LI.jpg
 

Tilbake til prosjekt ⟶

Morona Arkitekt-studio - mob 90126295 - morona@online.no - org.nr. 997 354 699